Angelwax Bilberry Koncentrat

202 kr

Bilberry Wheel Cleaner från Angelwax är ett revolutionerande syrafritt fälgrengöringsmedel som är säker och lämplig för användning på alla fälg typer. Med vår u

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , Brand:

Bilberry Wheel Cleaner från Angelwax är ett revolutionerande syrafritt fälgrengöringsmedel som är säker och lämplig för användning på alla fälg typer. Med vår unika skum formula som effektivt tar bort bromsdamm och trafikfilm som säkert gör rent utan behov av starka otäcka syror som skadar och missfärgar dina fälgar. Användning: Spraya direkt på hjulen och låt verka en till två minuter och skölj av, för bästa resultat om fälgen är väldigt smutsig spraya på och använd en fälgborste/svamp och tvätta rent med och sedan skölj med vatten.

Användning:

  • Spraya direkt på hjulen och låt verka en till två minuter och skölj av, för bästa resultat om fälgen är väldigt smutsig spraya på och använd en fälgborste/svamp och tvätta rent med och sedan skölj med vatten.

Att tänka på :

  • Applicera aldrig på varma ytor eller fälgar, medlet får heller inte torka ute i det varma solskenet. Kyl ner fälgarna genom att spola av rikligt med vatten innan användning.

Spädning:

  • 1:1 till 1:20.

Förpackning:

  • 1L
Vikt Inte tillgänglig
Volym

1L

Säkerhetsinformation

Pictogram FrätandeFARA: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P273: Undvik utsläpp till miljön. P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Angelwax Bilberry Koncentrat”