Angelwax Clarity Spolarvätska med avrinningsfunktion

(3 kundrecensioner)

229 kr850 kr inklusive moms

Angelwax Clarity Super koncentrerad Spolarvätska är utformad för att kunna användas året om för att enkelt ta bort insekter, trafik film och annan smuts från di

Angelwax Clarity Spolarvätska med avrinningsfunktion

Angelwax Clarity Super koncentrerad Spolarvätska är utformad för att kunna användas året om för att enkelt ta bort insekter, trafik film och annan smuts från din vindruta. Samtidigt som den ger en hydrofobisk effekt på glaset som gör att vatten som kommer på rutan åker lätt av utan att man behöver använda torkarna vid hastigheter runt 70 km/h och uppåt. Vilket gör din körning i regnväder mycket säkrare då sikten även blir mycket bättre.

Utspädningsfaktorer per säsong:

 • 19:1 för sommaren
 • 9:1 för höst/vår
 • 4:1 för vintern upp till -15 Celsius
 • 1:1 för svår vinter upp till -25 Celsius.

Förpackning:

 • 1L
 • 5L
Vikt 1,3 kg
Volym

1L, 5L

3 recensioner av Angelwax Clarity Spolarvätska med avrinningsfunktion

 1. Patrik Andersson (verifierad ägare)

  Klockrent.

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
 2. Robert Tobiasson (verifierad ägare)

  Fantastisk produkt som funkar glasklart, kommer beställas fler ggr.

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
 3. Kjell Lie (verifierad ägare)

  Fin til fönstren och speglar.

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P241: Använd explosionssäker utrustning. P233: Behållaren ska vara väl tillsluten. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P273: Undvik utsläpp till miljön. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P370+P378: Vid brand: Använd annat medel än vatten för släckning. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.
Artikelnr: N/A Kategorier: , , , , , Brand: