Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating

(1 kundrecension)

849 kr1,095 kr inklusive moms

Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för bilens lack. Kan användas av både nybörjare och amatörer tack va

Angelwax Enigma Legacy keramiskt lackskydd
Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating

Angelwax ENIGMA LEGACY Titanium Ceramic Coating

Angelwax ENIGMA LEGACY TITANIUM CERAMIC COATING is an easy-to-use titanium ceramic coating designed specifically for the paint surface of your vehicle. Formulated with ease of use in mind, ENIGMA LEGACY can be applied by both the professional detailer and detailing enthusiast alike and is a fabulous coating that can be applied in minutes. Unlike regular ceramic coatings, ENIGMA LEGACY does not need to cure using an infra-red paint curing lamp system. Once applied, ENIGMA LEGACY will protect the surface of the treated panel from harmful fallout and contamination thus making cleaning and maintenance much easier and more importantly, leave an unrivalled gloss finish!

Directions: Clean the exterior of the vehicle thoroughly and suitably prepare the paint surface removing ALL contamination. For outstanding results, hand or machine polish the paint surface removing any swirl marks and paintwork imperfections. Before applying ENIGMA LEGACY, ensure all surfaces are cool to the touch. Degrease all surfaces to be coated using Angelwax

STRIPPED-EASE panel wipe. Once you are happy with the paint surface, remove the cap on the bottle and apply a few drops of ENIGMA LEGACY onto a suede applicator cloth which is used with the foam block and apply the coating to one panel at a time. Once the panel has been coated, allow the ENIGMA LEGACY to bond with the paint surface for 2 minutes before removing the residue with a clean, dry, microfibre cloth. Once this has been completed, use a buffing towel to create a high gloss finish. The curing time of two minutes is dependent on a temperature of approximately 20°. The coating may take longer to cure if applied in colder temperatures and the coating will cure more quickly in a warmer environment.

Top Tip: If possible, do not use the vehicle for approximately 4 to 12 hours after the coating has been applied as this will help the crosslink density of the coating to increase. This will maximise the surface properties and increase the durability of the coating. Designed, Formulated and Manufactured in the UK by Angelwax Ltd

Hållbarhet:

 • 18 månader

Förpackning:

 • 30ml
Vikt N/A
Volym

30ml, 50ml

1 recension av Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating

 1. Billy Olsson (verifierad ägare)

  Tid får avgöra men änsålänge är alla nöjda

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331: Framkalla INTE kräkning. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.