Angelwax Nemesis

199 kr

Angelwax Nemesis Tar Remover är en tjärlösare som löser fläckar av tjära från bilens lack och fälg. Medlet reagerar med tjäran och gör den till flytande form, s

Artikelnr: ANGNEM05 Kategorier: , , , , , Brand:

Angelwax Nemesis Tar Remover är en tjärlösare som löser fläckar av tjära från bilens lack och fälg. Medlet reagerar med tjäran och gör den till flytande form, så den sedan enkelt kan spolas bort. Detta kommer lämna ytan fri från fläckar av tjära och asfalt.

Egenskaper:

  • Produkt: Tjärlösare Angelwax Nemesis Rapid Tar Remover
  • Användningsområde: Avlägsna fläckar av tjära och asfalt och bra på att ta bort kåda och trädsav
  • Förpackning: Plastflaska med spraymunstycke
  • Storlek: 500 ml

Bruksanvisning

  • Borttagning av tjära görs efter handtvätt när bilens ytor är rena från annan smuts. Spraya medlet outspätt på bilens yta. Det är viktigt att ytan är helt torr innan det sprayas. Låt verka 5-10 minuter, beroende på hur smutsig ytan är. Håll ett öga på ytan så att medlet inte torkar. Var noga med att skölja av medlet ordentligt. Efter detta kan det vara en fördel att utföra en lätt tvätt med ett lösningsmedel för att säkerställa att ytan är helt ren inför en eventuell vaxning.

Använd ej i starkt solljus eller då lacken är varm. Låt ej torka på ytan.

Vikt 0.8 kg
Volym

1L

Säkerhetsinformation

VARNING:  P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P241: Använd explosionssäker. P233: Behållaren ska vara väl tillsluten. P243: Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. P260: Inandas inte ångor. P280: Använd. P301+312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta läkare. P302+350: VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen under-lättas. P370+378: Vid brand: Släck med.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Angelwax Nemesis”