Angelwax Revenge

179 kr1,200 kr inklusive moms

REVENGE från Angelwax är speciellt konstruerad och utvecklad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort envisa insekter och deras rester från alla yttre y

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , , Brand:

REVENGE från Angelwax är speciellt konstruerad och utvecklad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort envisa insekter och deras rester från alla yttre ytor, inklusive lack, krom och glas. Revenge från Angelwax är helt vax säkert, på en vattenbaserad formula som är miljömässigt säker, biologiskt nedbrytbar och fri från skadliga lösningsmedel.

Användning: 

  • Tvätta av smuts och applicera rikligt på fordonets yta och låt Revenge  verka  (1-3) minuter Spola av med högtryck eller tvätta med svamp vid behov och torka av den behandlade ytan med en ren mikrofiberhandduk.

Förpackning: 

  • 500ml
  • 5L
ViktInte tillgänglig
Volym

500ml, 5L

Säkerhetsinformation

FARA: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.