Angelwax Sub-Lime Schampoo (Limited Edition #1-2000)

345 kr inklusive moms

För att fira Angelwax 10-årsjubileet har vi nu lanserat ett schampo i begränsad upplaga, SUB-LIME SCHAMPOOSUB-LIME SCHAMPOO är ett färgglatt ljusgrönt pärlemors

Artikelnr: ANGSLSCH05 Kategorier: , , Brand:

För att fira Angelwax 10-årsjubileet har vi nu lanserat ett schampo i begränsad upplaga, SUB-LIME SCHAMPOO
SUB-LIME SCHAMPOO är ett färgglatt ljusgrönt pärlemorskimrande Schampo med en underbar doft av pepparmynta & lime , varje flaska är även individuellt numrerad vilket gör detta till en riktig samlarartikel.
Denna formulering har aldrig använts förrän nu, vi sparade detta för något speciellt och det finns inget bättre tillfälle än vår tioårsdag.
Detta är ett väldigt begränsat schampo som endast tillverkats i 2000 exemplar världen över.

Förpackning:

  • 500ml
Vikt0.8 kg
Volym

500ml

Säkerhetsinformation

FARA: Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

1 recension av Angelwax Sub-Lime Schampoo (Limited Edition #1-2000)

  1. Patrik Andersson (verifierad ägare)

    Grymt

    Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

    Ja
    Nej

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.