Arom Dekor – Isopropanol 5L

(3 kundrecensioner)

439 kr inklusive moms

Används som kontroll under rubbing & poleringsstadiet samt sista steg innan man lägger ett wax eller lackskydd.

58 i lager

Arom Dekor – Isopropanol 5L

439 kr inklusive moms

Används som kontroll under rubbing & poleringsstadiet samt sista steg innan man lägger ett wax eller lackskydd.

Vikt 6 kg

3 recensioner av Arom Dekor – Isopropanol 5L

 1. Torbjörn Åstrand (verifierad ägare)

  Typ halva priset på det jag köpte i förhållande till nästa svenska e-butik. Fick grejorna efter två dagar. Billigt och smidigt.

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
  2 personer tyckte denna recension var hjälpsam
 2. Robin wessberg (verifierad ägare)

  bra Produkt till att torka av polermedel med samt även andra saker man vill få väck “fett ytor” osv ifrån!

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
 3. Carl-johan Granander (verifierad ägare)

  Riktigt bra IPA!

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård P102 Förvaras oåtkomligt för barn P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Artikelnr: ADTISO5 Kategorier: , , Brand: