Blue & Green Eco Wash Green (Alkaliskt Avfettning)

(1 kundrecension)

129 kr7,250 kr inklusive moms

Eco Wash Green används för rengöring av tåg, lastbilar, bilar, truckar, containrar, traktorer, lantbruksredskap mm.Passar också för rengöring i samband med uppr

Blue & Green Eco Wash Green (Alkaliskt Avfettning)

Eco Wash Green används för rengöring av tåg, lastbilar, bilar, truckar, containrar, traktorer, lantbruksredskap mm.

Passar också för rengöring i samband med uppröjning efter brand, avfettning av maskiner, transportband, metaller och i lantbruket.

Löser insekter, olja, fett, sot och andra statiska bindningar. Kan användas i kallt, varmt och hårt vatten samt i saltvatten.

Förpackning:

 • 1L
 • 5L
 • 25L
 • 200L
Vikt N/A
Volym

1L, 5L, 25L, 200L

1 recension av Blue & Green Eco Wash Green (Alkaliskt Avfettning)

 1. Mikael Holmström (verifierad ägare)

  Väldigt bra avfettning, har inte hittat någon bättre än

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
  1 person tyckte denna recension var hjälpsam

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Förebyggande Inandas inte dimma/ångor/sprej. (P260). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. (P303+P361+P353). Förvaring Förvaras inlåst. (P405). Avfall Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Artikelnr: N/A Kategorier: , , Brand: