Gluetech

199 kr695 kr inklusive moms

Gluetech är en effektiv limlösare som tar bort de flesta typer av lim och gummimärken samt graffiti på de flesta hårda ytor.Färdig att använda.Spraya på och låt verka 1-10 minuter sen torka eller spola av.

Gluetech

https://youtu.be/OHtLjv6KU0Y

Gluetech är en effektiv limlösare som tar bort de flesta typer av lim och gummimärken samt graffiti på de flesta hårda ytor.

  • Färdig att använda.
  • Spraya på och låt verka 1-10 min beroende på hur hårt limmet sitter, torka av.
  • Säker att användas på i stort sätt alla material
  • kan till fördel även användas som en anti-graffiti produkt, eller vid borttagning av färgstänk i och utanför ett fordon.

Förpackning:

  • 1L
  • 5L
Vikt N/A
Volym

1L, 5L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Använd ögonskydd. (P280). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338). Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).
Artikelnr: N/A Kategorier: , , Brand: