Insect Remover

375 kr1,244 kr inklusive moms

Insect Remover är en produkt som effektivt löser fastbrända insekter på glasrutor, lack, plastdetaljer och kromlister.m.m.

Insect Remover

Insect Remover är en produkt som effektivt löser fastbrända insekter på glasrutor, lack, plastdetaljer och kromlister.

Bruksanvisning:

  • Applicera brukslösningen med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt produkten verka 2-3 minuter innan avspelning med högtryckstvätt. Bearbeta ytan med borste eller svamp vid behov. Efterskölj noggrant med vatten efter tvätt. Undvik att tvätta i direkt solljus och låt inte produkten torka in på ytan.

Dosering:

  • 10-20% i vatten

Förpackning:

  • 1L
  • 5L
  • 25L
Vikt N/A
Volym

5L, 25L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Inandas inte dimma/ sprej. (P260). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. (P303+P361+P353).Förvaras inlåst. (P405). Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).