SATOR

595 kr

SATOR är en 18mån snabbhärdande och lättapplicerad keramisk lackförsegling med hög wetlook effekt

I lager

Max 1st per kund!

Car Care Products Coating  SATOR är en keramisk lackförsegling av högsta  kvalité utvecklad och tillverkad i Sverige ! SATOR ger ett starkt skydd, vattenavrinning och glans med wetlook effekt. Denna lackförsegling är enkel att applicera och ger en hållbarhet upp till 18 månader. SATOR är ett 1-stegs-lackskydd som går använda som ett eget skydd, men även som bas skydd som sedan toppas med något annat skydd som t.ex.CCP Showroom spray, Hydrosilex, Angelwax Atomic QED. SATOR kan appliceras antingen i ett steg eller i flera lager för ökad effekt. Förutom lack går den även att lägga på glasrutor, plast, fälgar och folie. Produkten levereras med 1 st appliceringskudde samt 2 st appliceringsdukar.

Egenskaper

  • Produkt: Lackförsegling Car Care Products SATOR
  • Användningsområde: Ger skydd,  glans med wetlook effekt  och vattenavrinning
  • Förpackning: Glasflaska med pipmunstycke
  • Storlek: 30 ml
  • Åtgång: 30 ml räcker till ca 3-4 bilar beroende på storlek av fordon
  • Utvecklat och tillverkat  i Sverige
  • Snabbhärdande
  • Bra kemikalie resistens

1. Tvätta fordonet riktigt rent innan du påbörjar appliceringen av lackskyddet för om ytan inte är helt fri från smuts och andra partiklar kommer inte lackskyddet att kunna binda med ytan. För bästa resultat polera fordonet och gör rent med Angelwax Stripped ease innan applicering av SATOR.

2. En lämplig temperatur för applicering av lackskyddet är 5-30°C. Använd skyddshandskar, skaka flaskan noggrant innan behandling ska påbörjas! Applicera lackskyddet med medföljande appliceringsdukar och applicera ett  lager på en panel i taget. Applicera med en fram-och-tillbaka rörelse och med lätt tryck. Låt SATOR sitta ca 1-3 minuter sen torka av med en ren, torr mikrofiberduk  av hög kvalitet .

Det är bra att använda två mikrofiberdukar vid detta steget, den ena till att torka bort det mesta, och den andra till att polera upp ytan till en fin glans. När man torkar av skall man inte trycka för mycket. Lägg mikrofiberdukarna i blöt direkt efter poleringen, så att du får bort så mycket medel som möjligt från dukarna.

4. Om SATOR hinner torka på ytan så kan du försöka lösa upp det genom att applicera ett nytt lager medel ovanpå det gamla.

5. Unikt med denna coating är att den härdar nästan direkt . När du applicerat ditt fordon och torkat av det så kan du använda fordonet på en gång.

Hållbarhet:

  • 18 månader

Förpackning:

  • 30ml
Vikt 0.5 kg
Volym

30ml, 50ml

Säkerhetsinformation

FARA: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331: Framkalla INTE kräkning. P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”SATOR”