Korrotech är pH neutralt och väldigt effektivt hjälpmedel för borttagning av bromsdamm, flygrost, järnoxid och annan förorening på lack och fälgar orsakat av metallpartiklar.

TR Cleaning Solutions – Fälgtvätt 20L (Fälgsyra)

1,863 kr inklusive moms

Korrotech är ett pH neutralt och väldigt effektivt hjälpmedel för borttagning av bromsdamm, flygrost, järnoxid och annan förorening på lack och fälgar och är säker på aluminium.

3 i lager

TR Cleaning Solutions – Fälgtvätt 20L (Fälgsyra)

1,863 kr inklusive moms

T & G Fälgtvätt är ett surt rengöringsmedel som används till alla typer av fälgar, aluminium detaljer, vattenlinjen på plast- och aluminiumbåt m.m.
T & G Fälgtvätt är extremt effektiv och skall bara användas där god ventilation kan säkras.
Produkten är avsedd för professionellt bruk och löser mycket effektiv all typ av förorening på fälgar såsom smuts, bromsdamm och asfaltsfläckar.

Instruktioner:

T & G Fältvätt blandas med rent vatten 1:4 – 1:10 beroende på graden av smuts.
Applicera på en torr yta med lågtrycksspruta eller borste på de partier som är förorenade av fett, asfalt eller tjära.
Låt verka någon minut men undvik intorkning.
Spola med vatten, gärna högtryck, arbeta nerifrån och upp.
Eftertvätta med en alkalisk avfettning (TFR Foam / Eco Wash Green) för att neutralisera ytan.

Volym: 

  • 20L
Vikt 33 kg
Volym

500ml, 1L, 5L, 25L, 200L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Kan orsaka allergisk hudreaktion. (H317) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. (P261). Använd skyddshandskar/ögonskydd/skyddsglasögon. (P280). Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. (P333+P313). Avfall Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Artikelnr: VISFT20 Kategorier: , , Brand: