Xtreme Alkaline Cleaner

438 kr1,369 kr inklusive moms

Xtreme Alkaline Cleaner är en kraftig alkalisk produkt som används för att rengöra svart nedsmutsade ytor från bla. sot, rök, karbon, fett, kåda, vegetabilisk o

Xtreme Alkaline Cleaner

Xtreme Alkaline Cleaner är en kraftig alkalisk produkt som används för att rengöra svart nedsmutsade ytor från bla. sot, rök, karbon, fett, kåda, vegetabilisk olja m.m.

Bruksanvisning: Applicera Xtreme Alkaline Cleaner med svamp, borste eller lågtrycksspruta. Låt produkten verka 2-10 min, bearbeta eventuellt med en mjuk borste och spola därefter av noggrant med vatten. Tvätta EJ fordon i starkt solsken eller på varm bil. OBS! Angriper aluminium!

Dosering: Blandas upp i vatten från 1:5 – 1:20 beroende på nedsmutsningsgrad.

Vikt N/A
Volym

5L, 25L

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Förebyggande Inandas inte dimma/ångor/sprej. (P260). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. (P303+P361+P353). Förvaras inlåst. (P405). Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Artikelnr: N/A Kategorier: , , Brand: