Xtreme Wheel & Tire Cleaner (Alkalisk)

(3 kundrecensioner)

239 kr2,118 kr inklusive moms

Kraftfullt koncentrerad alkaliskt rengöringsmedel för fälgar som snabbt och effektivt tar bort bromsdamm och annan smuts. Fälgrengöringen ger fälgarna en blank och skinande yta.

Xtreme Wheel & Tire Cleaner (Alkalisk)

Användningsområde: Kraftfull Alkaliskt rengöringsmedel för fälgar. Fälgrengöring som ger fälgarna en blank och skinande yta. Avlägsnar bromsdamm, oljerik, ingrodd smuts, m.m. Produkten är tixotrop vilket gör att den sitter kvar och verkar bättre på ytan. Den är även anti korrosion.

Xtreme Wheelclean blir en relativt billig produkt att använda då den är spädbar och vid regelbunden tvätt så rekommenderas att späda 1:5 eller mer.

Bruksanvisning: Applicera med lågtrycksspruta, låt verka. Vid hård smuts kan fälgborste behöva användas. Spola av med högtryck. Applicera ej på varma eller känsliga ytor. Låt ej torka in på ytan. Får ej användas på magnesiumfälgar, kromade eller olackerade aluminiumfälgar. Iakttag försiktighet med varma ytor och känsliga metallkomponenter. Förvaras frostfritt.

Dosering: Kan användas koncentrerad, kan spädas beroende på önskad tvätteffekt, spädes 1:1 – 1:10

Vikt N/A
Volym

1L, 5L, 25L

3 recensioner av Xtreme Wheel & Tire Cleaner (Alkalisk)

 1. Patrik Andersson (verifierad ägare)

  Bland dom bästa fälgrengörings medlerna som finns.

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
 2. Billy Olsson (verifierad ägare)

  Riktigt bra men personligen behöver jag mer skum

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej
 3. Eddie German (verifierad ägare)

  Är det ett medel man ska köpa så är det detta. Helt outstanding bra!

  Tyckte du att denna recension var hjälpsam?

  Ja
  Nej

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. (H314) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. (P260). Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264). VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. (P303+P361+P353). I enlighet med förordning (EG) 2015/830 Avfall Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).