Silica Foam Schampo

  • 349 kr

 Så ni som väntat länge på ett riktigt skummande keramiskt schampo med bra rengöring och extremt hög glans och avrinning, NU är det här !!!!Användningsområ

I lager.
Artikelnummer: CCPSFS1
Dela

 Så ni som väntat länge på ett riktigt skummande keramiskt schampo med bra rengöring och extremt hög glans och avrinning, NU är det här !!!!

Användningsområde: CCP SILICA FOAM SCHAMPO är ett skummande PH-neutralt schampot som innehåller SiO2. Väldigt lätt att använda och ger ett otroligt resultat bara av en snabb tvätt. Vid varje tvätt byggs ett tunt skyddslager som lämnar en extremt hög glans och hydrofobiskt samt ett smutsavstötande lager som håller i många veckor, vilket gör att du inte behöver tvätta bilen lika ofta. Schampot är smidigt och behagligt att jobba med. Det är helt säkert på alla ytor på fordonet och är dessutom skonsam för användaren.

Bruksanvisning: Stå INTE i solljus. Applicera inte på varm yta. Medlet skall helst inte få torka in på ytan, ifall det händer tvätta om med nytt schampo och svamp eller washmitt. Spola av med högtryckstvätt eller om man spolar med vanlig slang spola rikligt med vatten så alla schamporester försvinner. 

Dosering: Om blandas i foamgun ca 0,5-1dl medel resten vatten, i vanlig hink på 10l ca 4-10 kapsyler resten vatten.

Förpackning: 1L
Säkerhetsinformation


Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Haförpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MEDÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Tömd/ droppfri förpackning sorteras som hårdplast. Innehåller: > 5%: KATJONISKA TENSIDER, NONJONISKA TENSIDER, ANJONISKA TENSIDER,Polydimethylsiloxane, diquaternary, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on