Visar alla 4 resultat

Limlösare

Eftersom klisterrester, tjärfläckar, kåda och annat som torkar in och är oljebaserat är riktigt svårt att få bort finns det produkter som gör jobbet lätt. Med våra medel som är speciellt framtagna för att få bort limrester efter etiketter, tjärstänk från asfalt och annat kletigt löses resterna upp och du kan skölja av dem efter att de fått verka bara några minuter.

199 kr1,244 kr inklusive moms
199 kr695 kr inklusive moms

Så använder du limborttagare

Om du inte har rätt produkter är det en riktig utmaning att få bort lim och annat som klistrat sig fast på lacken, men med en limlösare är det väldigt enkelt. Det enda du behöver tänka på är att medlet inte ska torka på ytan så håll dig borta från solen och varma temperaturer när du använder medlen.

 1. Tvätta bilen som vanligt
 2. Se till att ytan som du behandlar är torr
 3. Spraya på medlet utan att späda ut den
 4. Vänta den tid som anges på flaskan
 5. Snabbtvätta av den behandlade och närliggande delarna
 6. Vid behov kan du polera bilen direkt efter limborttagningen

Ska ej spädas och säker användning

Alla våra limlösare och tjärborttagningsmedel ska inte spädas utan användas i den styrka som den kommer i. Medlen är inte vattenbaserade och reagerar därför inte bra med vatten utan tappar då sin verkan. Därför är det också viktigt att det område som behandlas är torrt när den produkt du har valt används. 

Medlen är brandfarliga och ska inte användas nära öppen låga eller andra antändningskällor, undvik att andas in den och var i ett väl ventilerat utrymme.

Används på lim och mycket mer

Lim och andra oljebaserade fläckar tar limlösare effektivt bort tack vare att den är tillverkad speciellt för att just lösa upp den typen av medel som har hamnat på fel plats. När du stöter på vissa fläckar som är riktigt svåra kan det vara en god idé att testa en limlösare, tänk bara på att ytan är torr och att ytan är allt för varm.

Exempel på fläckar som effektivt löses upp:

 • Limrester
 • Asfalt
 • Olja
 • Klister
 • Tjärfläckar
 • Silikon
 • Fett
 • Fläckar från bränsle