Inkl. moms 0

Car Care Products - Diamond Foam 200L

11 250 kr

Car Care Diamond Foam är ett superkoncentrerat kraftfullt alkaliskt och miljövänligt rengöringsmedel för utvändigt bruk.

  • Produktens krämliknande skum utmärker sig med sin otroliga kraft att rengöra.
  • Löser enkelt upp smuts, sot, fett, olja, insekter.
  • Den är även väldigt effektiv på att göra rent plast, gummi, vinyl och däcksidor.
  • Car Care Diamond Foam innehåller glanstensider och ger en mycket fin och hög glans.

BRUKSANVISNING:

  • Spraya eller skumma på Car Care Diamond Foam med doseringen 1-7% beroende på nedsmutsningsgrad.
  • Skölj av noggrant med högtryckstvätt nerifrån och upp. Använd tvättsvamp eller washmit  vid behov. Efterspola fordonet ordentlig efter rengöring.
  • Skall aldrig användas i direkt solljus, heta och/eller känsliga ytor.
  • Låt aldrig produkten torka in.

lnnehåller: Natriumhydroxid. Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. lnandas inte dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Förvaras inlåst. lnnehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.