Inkl. moms 0

Car Care Products - Silica Paket

547 kr

Car Care Products - Silica Paket:

1x Silica Dressing 500ml

1x Silica Schampo 500ml

1x Skum Applikator

1x Twisted Pile 50x55cm

Ordinarie Pris: 647:- 
Du sparar: 100 :-


lnnehåller: Fettalkoholethoxylat, octamethylcyclotetrasiloxan, Hexadecene, Hexadecyl, Aminoethyl, Aminopropyl, Polydimethylsiloxane, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Polyethylene,oxide,mono-2-propylheptyl, ether, natriumhydroxid, Oxydipropanol, parfym. VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kan orsaka en allergisk reaktion.