Inkl. moms 0

Car Care Products - Premium Pink Keramiskt Schampo 25L

1 313 kr

Premium Pink Keramiskt Schampo har en väldigt bra vattenavrinnings effekt och ger en mycket hög glans samt en skyddande effekt i ca 1 månad.

  • Glans, Skydd samt avrinnings schampo 
  • Premium Pink har en väldigt god doft
  • Spädning1:10- 1:30

Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar / ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.