Xtreme Alkaline Cleaner

  • 350 kr

Xtreme Alkaline Cleaner är en kraftig alkalisk produkt som används för att rengöra svart nedsmutsade ytor från bla. sot, rök, karbon, fett, kåda, vegetabilisk o


I lager.
Artikelnummer: CCPXA5
Dela

Xtreme Alkaline Cleaner är en kraftig alkalisk produkt som används för att rengöra svart nedsmutsade ytor från bla. sot, rök, karbon, fett, kåda, vegetabilisk olja m.m. 

Bruksanvisning: Applicera Xtreme Alkaline Cleaner med svamp, borste eller lågtrycksspruta. Låt produkten verka 2-10 min, bearbeta eventuellt med en mjuk borste och spola därefter av noggrant med vatten. Tvätta EJ fordon i starkt solsken eller på varm bil. OBS! Angriper aluminium! 

 Dosering: Blandas upp i vatten från 1:5 - 1:20 beroende på nedsmutsningsgrad.

Säkerhetsinformation


lnnehåller: Natriumhydroxid, kaliumhydroxid. Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. lnandas inte damm / gaser / dimma / anger / sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstankta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Förvaras inlåst. lnnehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.