Inkl. moms 0

Blue & Green - Eco Wash Green Alkaliskt Avfettningsmedel 1L

99 kr

Eco Wash Green används för rengöring av tåg, lastbilar, bilar, truckar, containrar, traktorer, lantbruksredskap mm.

Passar också för rengöring i samband med uppröjning efter brand, avfettning av maskiner, transportband, metaller och i lantbruket.

Löser insekter, olja, fett, sot och andra statiska bindningar. Kan användas i kallt, varmt och hårt vatten samt i saltvatten.

  • Innehåll: 1L


lnnehåller: kaliumhydroxid, Fettalkoholethoxylat, C10 Alkoholetoxilat. GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Förvaras inlåst. lnnehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.