Premium Pink Schampo

  • 139 kr

Premium Pink keramiskt Schampo har en väldigt bra vattenavrinnings effekt och ger en mycket hög glans samt en skyddande effekt i cirka 1 månad.Glans, Skydd samt


I lager.
Artikelnummer: CCPPPS1
Dela

Premium Pink keramiskt Schampo har en väldigt bra vattenavrinnings effekt och ger en mycket hög glans samt en skyddande effekt i cirka 1 månad.

  • Glans, Skydd samt avrinnings schampo 
  • Premium Pink har en väldigt god doft
  • Spädning: Fordon i bra skick 3-5 korkar fordon i sämre skick 5-10 korkar.

Förpackning:

  • 0.5L
  • 1L
  • 5L
  • 25L


Säkerhetsinformation


Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar / ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.