Endast ett sökresultat

Kemblandare

Olika kemikalier ställer olika krav på den utrustning som de kommer i kontakt med, avfettningsmedel och syror är vanligt förekommande när du ska ta hand om din bil. För att utrustningen ska hålla länge är det viktigt att de kemblandare och annan utrustning som du använder är anpassad för uppgiften. Med en kempåläggare får du en perfekt blandad produkt i en kontrollerad mängd precis där du vill ha det. Det minskar mängden kemikalier som går åt och minskar risken att de hamnar på fel ställe.


Rätt kemblandare till rätt kemikalie

Eftersom det finns få saker som är så irriterande som utrustning som inte fungerar eller som läcker, speciellt när det är kemikalier i dem. Om den utrustning som kemblandare inte är anpassad för de kemikalier som du använder kommer du inom kort att ha läckande och trasig utrustning. Avfettningsmedel brukar ganska snabbt torka ut packningar och andra delar av gummi och fälgsyror och andra sura kemikalier kan snabbt börja tära på metaller om de inte är syrabeständiga. 

Viktigt med rätt utrustning för miljö, hälsa och ekonomi

Det finns många olika vinklar på varför du vill ha bra prylar när du ska rengöra bilen

  • Minska spill

  • Begränsa var kemikalierna hamnar

  • Öka effekten

  • Få ett jämnt lager

  • Billigare när utrustningen håller längre

  • Minska miljöpåverkan

Om du slipper läckage och minskar mängden som hamnar på fel ställe finns det många kronor att spara då den mängd som går åt används och inte hamnar på golvet. När kemikalier som avfettning läggs på i ett jämnt lager kan den verka effektivt utan att något går till spillo.
Många produkter säljs i koncentrat och ska blandas ut innan de används, för att få till rätt proportioner på spädningen har de flesta kempåförarna tydliga måttangivelser. Genom att följa anvisningarna går det åt mindre medel och de kan effektivt göra det de är tänkta att göra.